Tại Le's Garden, shop quan tâm sức khỏe khách hàng. Vì vậy, shop luôn chọn lọc chất lượng các nguyên vật liệu đầu vào, cũng như luôn cố gắng cải thiện chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm chất lượng cho khách hàng. 

Nếu vì bất cứ lý do gì khách hàng chưa hài lòng khi sử dụng sản phẩm hay shop nói đúng về sản phẩm của mình, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% trong vòng 5 ngày kể từ lúc khách hàng nhận sản phẩm.

Khách hàng có thể phản ánh chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ qua hotline: +84 902 943 237 hoặc email: lesgardenseedmilklover@gmail.com